Levenstestament

levenstestamentHet Levenstestament

Regie over de laatste fase van uw leven

Wij vinden het belangrijk dat u zelf de regie kunt voeren over uw leven. Ook wanneer u getroffen wordt door een ongeval, beroerte of dementie. Hiervoor bieden wij het Yarden Levenstestament aan. Hierin kunt u aangeven wat uw wensen zijn in geldzaken, zorg en uw uitvaart en legt u vast wie dit voor u moet regelen.
Zo houdt u regie op uw leven, ook wanneer u zelf uw wensen niet meer kan aangeven.
U kunt een gratis gesprek met onze consulent plannen om te bespreken wat in uw situatie nodig is.

 

Het nut

Veel mensen leggen vast in een testament wat er met hun geld en uitvaart moet gebeuren wanneer zij overlijden. Maar daarmee is nog niets geregeld voor de situaties waarin u nog in leven, maar niet meer handelingsbekwaam bent. Wie mag er dan uw geld beheren? Wat was uw mening over euthanasie? Allemaal vragen waarin onduidelijkheid of zelfs onenigheid bij uw naasten ontstaat. Door dit vast te leggen in een levenstestament biedt u duidelijkheid en houdt u de regie.

Lees meer over het Yarden Levenstestament.

Hoe het werkt

Via CVU kunt u een gratis gesprek met onze consulent plannen. De consulent spreekt vanuit ervaring met u door wat uw wensen zijn en wie u wilt aanwijzen om uw belangen te behartigen. Wij stellen uw wensen op in een overzichtelijk document. U kunt kiezen hoe u dit document vast wilt leggen. Dat kan in een getekende wilsverklaring (vanaf €10) of in een officiële akte bij de notaris (vanaf €150). De notaris stelt op basis van het gesprek met de consulent de akte op. Daarna gaat u langs bij de notaris om de akte te ondertekenen.

Plan een gratis gesprek.