Disclaimer

CVU Uitvaartzorg BV stelt deze site met de grootst mogelijke zorg en aandacht samen. Helaas blijven fouten mogelijk. Alle informatie op deze site kan op elk moment gewijzigd worden. Het is bovendien mogelijk dat (een deel van) de site tijdelijk niet te raadplegen is.
CVU Uitvaartzorg is niet aansprakelijk voor enige schade die – direct of indirect – voortkomt uit het gebruik van informatie die via deze site verkregen is of uit tijdelijke onbereikbaarheid van (delen van) de site.

Niets op deze website mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
De inhoud van deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Eventuele wijzigingen aan de informatie op deze website kan te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving.