Klanttevredenheidsonderzoek

Naast praktische en emotionele ondersteuning voert onze afdeling Nazorg ook een klanttevredenheidsonderzoek uit. U ontvangt hiervoor een formulier. Hierin vragen wij uw mening over onze dienstverlening. Daar leren we van. U kunt hierin ook aangeven of u gebruik wilt maken van onze nazorg. Onze nazorgmedewerkster helpt u graag bij de rouwverwerking. Ze staat ook naast u als het om praktische hulp gaat en als u vragen heeft op maatschappelijk en sociaal gebied.