Depositofonds

Een gemiddelde uitvaart kost tegenwoordig al gauw ca. € 5.000. Een bedrag dat niet zomaar iedereen beschikbaar heeft. U kunt er voor sparen, maar dan bent u voor de groei van het vermogen afhankelijk van een sterk wisselende en doorgaans lage spaarrente. Een uitvaartverzekering sluiten kan ook. Dat is echter niet voor iedereen een optie. Heeft u nog niets voor uw uitvaart geregeld en kunt u om leeftijd- of gezondheidsreden geen gewone uitvaartverzekering afsluiten? Dan is het Depositofonds van CVU Uitvaartzorg een perfect alternatief. De Stichting Depositofonds biedt een spaarvorm met een grote mate van vrijheid en een hoge rente. Iedereen kan deelnemen. Er zijn geen leeftijdsbeperkingen en geen gezondheidsvragen.

De Stichting Depositofonds belegt het ingelegde geld op een verantwoorde wijze. De rente is in het algemeen hoger dan bij een bank. Het moment waarop u het geld kunt storten is vrij en niet aan leeftijd gebonden. Het ingelegde geld is uitsluitend bedoeld voor uw uitvaart. Jaarlijks ontvangt u een overzicht van uw spaarsom, inclusief opgave van de ontvangen rente.

Regel het nu
Waar kunt u uw deposito beter regelen dan bij een organisatie die de volledige uitvoering van de uitvaartzorg doet en die zich door de jaren heen bewezen heeft als deskundige partner? Wilt u meer weten over de Stichting Depositofonds, stuur ons dan een bericht of neem gratis contact met ons op: 0800 288 22 55.