Repatriëring

Repatriëring

Als een overledene in het land van zijn of haar herkomst begraven of gecremeerd wenst te worden, zorgen wij in overleg met u voor het buitenlands transport. In samenspraak met u wordt een uitvaartondernemer ter plaatse ingeschakeld. Het transport van de overledene gaat – afhankelijk van de afstand –  per rouwauto of vliegtuig. Onze uitvaartverzorger regelt alle noodzakelijke formaliteiten en de voor het transport benodigde documenten en neemt daarmee veel zorgen bij u uit handen.

Als iemand in het buitenland overlijdt, bijvoorbeeld tijdens vakantie of zakenreis, regelt CVU op uw verzoek de repatriëring naar Nederland. Repatriëring gebeurt in de regel in samenwerking met een alarmcentrale. Afhankelijk van het land waar het overlijden heeft plaatsgevonden en de soort reisverzekering die is afgesloten, halen wij in sommige gevallen de overledene zelf op in het buitenland. In de meeste andere gevallen neemt CVU de zorg over de overledene na aankomst in Nederland over.

NB: CVU adviseert u altijd een goede reisverzekering af te sluiten waarin repatriëring naar Nederland bij overlijden is opgenomen. Kosten van repatriëring zijn aanzienlijk.