Onze geschiedenis

In 1933 werd de Coöperatieve Vereniging voor Uitvaartverzorging U.A. opgericht met als doel een goed verzorgde uitvaart aan te bieden, zonder winstbejag. Uit deze coöperatie is CVU Uitvaartzorg ontstaan. De eerste paar jaar bleef het ledental laag. Veel mensen waren gewend om de begrafenis te laten verzorgen door de ‘busbode’, de man die vaak jaren achtereen langskwam om de ‘centen’ voor de verzekeringspremie te innen. De oorlogsjaren waren zwaar voor de Coöperatie. In 1953 veranderde de naam in CVU. In die tijd begon de groei pas echt. Er werd samenwerking gezocht met vakverenigingen en verbruikerscoöperaties. De sterke groei van CVU is duidelijk in het marktaandeel te zien. In 1960 verzorgde CVU in Rotterdam bijna 10% van de uitvaarten, in Gouda 40%. Het hoogtepunt van de groei bereikte CVU in 1972. In dat jaar werden meer dan 1.500 begrafenissen en crematies uitgevoerd. In de negentiger jaren van de vorige eeuw nam CVU andere uitvaartondernemingen over en kwamen er open dagen in de uitvaartcentra aan de Bergweg en de Wildzang.

Historisch gestoelde doelstellingen
De doelstellingen van CVU zijn sinds 1994: hoge kwaliteit van dienstverlening, doelmatigheid, inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en een gekwalificeerde organisatie. In 1997 werd de operationele organisatie ondergebracht in CVU Uitvaartzorg BV, waarvan de coöperatieve vereniging 100% aandeelhouder was. In het eerste decennium van deze eeuw zijn de bestaande uitvaartcentra gemoderniseerd en er is uitgebreid met nieuwe panden. De uitvaartbus deed zijn intrede en belangrijke samenwerkingsverbanden werden gesloten. Een daarvan was de fusie met Yarden. Het grote voordeel: profiteren van elkaars expertise.