Uitvaartrituelen

In Nederland kennen we rond de uitvaart veel tradities en gebruiken. Het kruisje of een zwarte strik op de deur bij een overlijden. Maar ook specifieke rouwkleding of zelfs witte lakens voor de ramen. Veel van deze bijzondere en waardevolle tradities komen niet meer voor. Andere gebruiken zijn daar voor in de plaats gekomen. Ze hebben vaak te maken met het persoonlijke afscheid. Livemuziek bij de plechtigheid, een beschilderde kist of een speciale fotopresentatie van de overledene.

Uitbundig of ingetogen
In Nederland wonen mensen afkomstig uit veel verschillende landen. Zij nemen vaak hun eigen gebruiken mee. Vaak gestoeld op de religie. Bij de ene cultuur kan het afscheid uitbundig en kleurrijk zijn, bij de ander sober en ingetogen. Deze rituelen zijn inmiddels aangepast aan de mogelijkheden en regelgeving in Nederland. CVU Uitvaartzorg heeft respect voor alle geloofsovertuigingen of levensbeschouwingen. Als regionale uitvaartverzorger in een multiculturele regio bij uitstek, hebben we daar veel ervaring mee.