Wat past er bij mij

Nadenken over uw uitvaart doet u misschien liever niet. Voor sommigen is het onontkoombaar. Bijvoorbeeld als u ernstig ziek of oud bent. Maar ook als u nog vol in het leven staat, kan bewust nadenken over uw afscheid voor rust zorgen. U bepaalt zelf wat er na uw overlijden gebeurt en zorgt ervoor dat uw nabestaanden weten wat uw wensen zijn.

De wensen rondom uitvaart zijn aan het veranderen. Steeds meer mensen maken duidelijk wat zij van hun eigen uitvaart verwachten. Daarnaast komen uitvaarten volgens tradities en gebruiken van andere culturen steeds meer voor. CVU Uitvaartzorg speelt hier actief op in.

Door vooraf na te denken over uw uitvaartwensen en deze (in hoofdlijnen) vast te leggen, zorgt u ervoor dat de uitvaart wordt verzorgd zoals u dat wilt. Door het noteren van de uitvaartwensen, het bij elkaar houden van alle belangrijke documenten en door het treffen van voorzieningen voor de uitvaartkosten helpt u de nabestaanden bij het nemen van beslissingen. Wij helpen u bij het heel persoonlijk maken van uw uitvaart.

Hier vindt u informatie die u helpt bij het nadenken over uw uitvaart.

  • Welke mogelijkheden zijn er
  • Hoe persoonlijk kunt u het maken
  • Aan welke praktische zaken moet u denken