Complimenten en klachten

Wij willen graag weten of u tevreden bent over ons. Complimenten geven wij natuurlijk door aan onze medewerkers. Maar ook als er zaken niet goed zijn gegaan of nog beter kunnen, horen we dat graag.

Klachten
Wij streven continu naar een excellente dienstverlening. Maar als u onverhoopt toch niet tevreden bent over ons, laat u ons dat dan alstublieft weten. Voor uw opmerking, suggestie of klacht zijn wij altijd ontvankelijk.

Klachten kunt u zowel telefonisch, schriftelijk, per email of via het contactformulier op onze website aan ons laten weten. Een schriftelijke klacht wordt binnen 2 werkdagen telefonisch of schriftelijk door ons bevestigd. Aan de hand van uw informatie onderzoeken wij uw klacht. Wij proberen u binnen 10 werkdagen  een inhoudelijke reactie te geven.

Telefonisch:    010 466 11 00
Schriftelijk:     CVU Uitvaartzorg, postbus 28022, 3003 KA Rotterdam
Email:            info@cvu.nl

Indien wij er samen met u niet uitkomen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen, heeft u altijd nog de mogelijkheid deze in te dienen bij het onderstaande, onafhankelijke klachteninstituut:

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
Postbus 92
5600 AB  Eindhoven
ombudsman@uitvaart.nl