Directe hulp bij overlijden

Wij betuigen allereerst ons medeleven met het verlies van uw dierbare. In deze moeilijke tijd zijn wij u graag van dienst. Met heldere adviezen, maar we staan ook praktisch naast u. Dan kunt u in alle rust aandacht hebben voor een uitvaart die bij u past.

Wat moet u doen als iemand is overleden?

  • Bij een thuis overlijden, bel de huisarts

  • Stel uw belangrijkste familieleden of bekenden op de hoogte

  • Bel CVU (0800 345 67 89), dag en nacht bereikbaar

  • Stel kerk of genootschap op de hoogte

Het bovenstaande lijstje geeft in het kort de eerste aandachtspunten weer. Later zullen ook belangrijke instanties en personen op de hoogte moeten worden gebracht. Maar dit hoeft niet overhaast te gebeuren. Uw uitvaartverzorger van CVU helpt u daarbij op weg. Deze checklist geeft meer gedetailleerd weer waar u allemaal aan moet denken bij een overlijden.