Links

SKU (Stichting Keurmerk Uitvaartzorg)
Postbus 90154, 5000 LG Tilburg
www.keurmerkuitvaartzorg.nl 

 

 

 

 

SCU (Stichting Centrum Uitvaartinformatie / De Uitvaart Informatie Hulplijn)
www.uitvaartinformatiehulplijn.nl 

 

 

 

 

 

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
Postbus 92, 5600 AB Eindhoven
www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl                  

 

 

BGNU
Postbus 93529, 2509 AM ‘s-Gravenhage
www.bgnu.nl